Feasibility Study

اهمیت طرح توجیهی زیست محیطی

اهمیت طرح توجیهی زیست محیطی
اهمیت طرح توجیهی زیست محیطی بی تردید طرح توجیهی زیست Feasibility Study محیطی نقش مهمی در روند تصمیم گیری قبل یا در طول فعالیت های تجاری و صنعتی ایفا می کند. طرح توجیهی زیست محیطی همچنین به واحدها کمک می کند تا از این دو مساله آگاه باشند که: ۱)تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت های پروژه چگونه است. ۲)خطرات یا چالش هایی که باید ارزیابی شوند تا راهکارهایی جهت کنترل و کاهش این خطرات ارائه شود. راه حل هایی که قطعا منجر به نتایج قابل توجهی در مرحله پایانی پروژه می شوند. لازم به ذکر است طرح توجیهی زیست محیطی ، هردو عامل سلامت انسان و محیط زیست را در نظر می گیرد. سوال اساسی که گزارش طرح ...
بیشتر بخوانید

طرح توجیهی زیست محیطی

طرح توجیهی زیست محیطی
طرح توجیهی زیست محیطی Feasibility Study طرح توجیهی زیست محیطی(Feasibility Study) گزارشی است که در گام اول احداث پروژه های مختلف در مقیاس کوچک و متوسط اعم از احداث واحدهای خدماتی، احداث کارواش ها، مراکز پرورش ماهی در مقیاس کوچک، مراکز پرورش دام و طیور، مجتمع های گردشگری، نیروگاه خورشیدی و … (با توجه به دستور العمل استقرار صنایع براساس مساحت و محل احداث پروژه) مورد نیاز است. به منظور احداث یک طرح یا پروژه خدماتی، تولیدی، صنعتی و … در ابتدانیاز است تا موجه بودن طرح از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین جنبه هایی که نیاز است مورد بررسی قرار گیرد، مسائل زیست محیطی مرتبط با طرح ا...
بیشتر بخوانید