طرح های انتقال آب و آبخیزداری

آبخیزداری و طرح های انتقال آب

طرح های انتقال آب و آبخیزداری از زبان شرکت مهندسین مشاوره بوم پایش اصفهان 

آبخیزداری

آبخیزداری علم و هنر برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدامات لازم برای مدیریت منابع حوضه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک می‌باشد. به عبارت دیگر آبخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به‌منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است.

اقدامات آبخیزداری می تواند راهکاری پیشگیرانه و مطمئن برای مبارزه با خشکسالی در درازمدت باشد. آبخیزداری  مجموعه ای از اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی، بیومکانیکی و مدیریتی در حوضه های آبخیز است  .

در آبخیزداری اهدافی چون کنترل فرسایش و رسوب، کنترل سیل، تثبیت و پایدارسازی رانش زمین، تقویت سفره های آب زیرزمینی و تقویت پوشش گیاهی دنبال می شود.

سیل، رانش زمین، انباشت رسوبات در بستر رودخانه ها، تالاب و انهار کشاورزی، نداشتن تعادل دام و مرتع، خشکسالی، فرسایش خاک، فقر پوشش گیاهی و…  از جمله تهدیدات  از منظر آبخیزداری هستند .

انتقال آب

انتقال آب بین حوضه ­ای از طریق مرزهای بین­المللی، ملی، منطقه­ای و محلی ،به منظور غلبه بر کمبود آب، تامین افزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت، برق­آبی و خانگی وتحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی ، انجام می­ شود.

انتقال آب  درچند تعریف رایج این­گونه بیان شده است:

1 –  انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه­ی دیگر، که در این جابجایی یک حوضه آب­ریز آب از دست می­دهد (مبدأ) و حوضه آب­ریز دیگر آب به دست می­آورد(مقصد). این انتقال علیرغم رفع کمبودها می­تواند منشأ تغییرات زیادي در حوضه­هاي مبدأ و مقصد باشد که باید از دیدگاه­هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

2 – هرگونه انتقال آبهای سطحی، زیرزمینی یا فاضلاب به خارج از حوضه رود منبع انتقال که از مرزهای یک حوضه بگذرد،انتقال آب بین حوضه ای محسوب می شود.

3 – انتقالات بین حوضه­ای در بر گیرنده برداشت آب سطحی یا زیر زمینی از یک حوضه به حوضه دیگر جهت مصارف مفید و نافع می­ باشد.