کلیه طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی

كليه طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی

 کلیه طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی توسط شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان 

ارزیابی اثرات زیست محیطی  و طرح های مطالعاتی ارزیابی

انسان مؤثر ترین و مهمترین عامل تغیرات زیست محیطی است که به منظور دوام زندگی خود در محیط زیست اعم از بهره برداری از منابع وامکانات وصنعت و غیره ضمن ایجاد تغیرات مفید ومناسب موجبات تخریب را فراهم می آورد .

کشور ما از یک سو با توجه به تنوع منابع طبیعی وداشتن قابلیت ها و توان با لقوه دارای پتانسیل های ویژه ای درجهت گسترش تولید بهره برداری و توسعه صنعتی در کنار سایر فعالیت های تولیدی وخدماتی می باشد .

واز سوی دیگر بلحاظ شرایط منطقه ای خشک ونیمه خشک محیط زیستی آسیب پذیر دارد .

باتوجه به مشکلات موجود اتخاذ فعالیت های مناسب برای دستیابی واستفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در برنامه های توسعه صنعتی به منظور به حد اقل رساندن خسارات وارده به منابع ومحیط زیست وهمچنین برقراری یک نظام گسترده وپویا برای مواجه صحیح با آلودگی وتخریب به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد .

ارزیابی یکی از شیوه های مقبول برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار می باشد و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی ومدیریتی در اختیار بخش تصمیم گیری کشور قرار گیرد تا براین اساس ضمن شناسایی اثرات با لقوه زیست محیطی ناشی از پروژه های توسعه ای امکان انتخاب گزینه های مناسب و منطقی فراهم آید.

هدف اساسی ارزیابی وباز نگری زیست محیطی دخالت دادن ملاحظات زیست محیطی در فرایند برنامه ریزی است .

در واقع پیش از انتخاب یک گزینه خاص لازم است تجزیه وتحلیل جامعی در زمینه پیامد های زیست محیطی هر یک از گزینه ها موجه صورت گیرد تا گزینه ای که کمترین عواقب زیست محیطی را ایجادمی کند و از نظر جنبه های فنی – اقتصادی نیز مطلوب باشد انتخاب شود .


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .


کارت ویزیت بوم پایش اصفهان

 کارت ویزیت بوم پایش اصفهان

آدرس شرکت:
دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، چهار راه ملک، مجتمع آیین، طبقه ۲، واحد ۷

تلفکس:
۳۲۶۸۴۸۵۶-۰۳۱

ایمیل:
Boom_Payesh@yahoo.com

info@boom-payesh.ir

وب سایت:
www.boom-payesh.ir