معادن کانی فلزی و غیر فلزی

معادن کانی فلزی و غیر فلزی

ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن کانی فلزی و غیر فلزی با شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان 

معادن کانی فلزی و غیر فلزی

در سرتاسر دنیا استخراج و فراوری مواد معدنی نقش مهمی در مشکالت زیست محیطی از قبیل کاهش سطح جنگل ها، فرسایش خاک و آلودگی هوا و آب ایفاء می کند. مسائل مربوط به مهندسي معدن را نمی توان از موضوع حفاظت زيست محيطي جدا دانست.

اثرات زيست محيطي اكتشاف و استخراج در معدنکاری ناشی از آلودگي صوتي در معادن روباز که مربوط به فرآیندهای حفاري، آتشباري و ماشینآالت استخراجی بوده و آلودگي هوای ناشي از آن نيز مربوط به عمليات حفاري، انفجار، بارگيري، حمل و تخليه و غیره است، میبایست مورد توجه قرار گیرند.

در مورد حفاري مي توان با بهره گيري از ماشين هاي حفار مجهز به سيستم مکنده گرد و غبار و تغذيه آب داخلي و خارجي، ميزان گرد و غبار را کاهش داد. در مورد انفجار نيز مي توان با عمليات آتشباری با راندمان باال و کاهش مواد سمی مواد منفجره، آلودگي هوا را کاست.


آشنایی با اثرات زیست محیطی 


در زمان حمل و نقل نيز پاشيدن آب در جاده ورودي و روی مواد معدنی داخل کاميونها و همچنین استفاده از امولسیونهای نفتی مناسب جهت تثبیت گرد و غبار در سطح جاده های معدنی بسيار موثر است.

در شرايطي که باطله هاي معدن به حال خود رها شوند، ممکن است در صورت سمي بودن، خاک منطقه را آلوده کنند که اين امر براي حيوانات و پرندگان مضر است.

مطابق بررسی انجام شده، محيط زيست در معرض تهديدهاي جدي است و توجه به بحث آموزش و افزایش آگاهی زیست محیطی و به ویژه روشهاي نوین آموزش و انتقال اطالعات به افراد در سازمانها و مؤسسات مربوط به معدن به دلیل مواجهه زیاد کارکنان و کارگران معادن با مواد آلوده کننده محیط زیست از یک طرف و از طرف دیگر به دليل ارتباط تنگاتنگ حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی با سالمتي انسان در سرتاسر جهان حائز اهمیت مي باشد.

معادن ایران 

کشور ایران با دارا بودن بیش از 65 نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از حیث مواد معدنی می‌باشد.

مهمترین معادن کشور شامل:

  • ذغال سنگ
  • سنگ آهن
  • نیکل
  • کبالت
  • اورانیوم
  • طلا
  • نقره
  • سرب و روی
  • بوکسیت و انواع سنگ‌های ساختمانی می‌باشد.

معدن و صنایع معدنی ایران یکی از صنایع در حال توسعه کشور می‌باشد که نیازمند فعالیت‌های تحقیقاتی و مهندسی گسترده جهت رسیدن به جایگاه مطلوب است.