بررسی و سنجش آلودگی ناشی از آلاینده های گازی ، ذرات معلق و آلودگی صوتی صنایع

بررسی و سنجش آلودگی ناشی از آلاینده های گازی ، ذرات معلق و آلودگی صوتی صنایع

بررسی و سنجش آلودگی ناشی از آلاینده های گازی ، ذرات معلق و آلودگی صوتی صنایع در شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

آلاینده های گازی

پیشرفت صنایع و تکنولوژی توسعه شهرها، ازیاد و تراکم جمعیت، افزایش وسایط نقلیه موتوری، ازدیاد مصرف سوخت های فسیلی، نامناسب بودن بافت شهری و در برخی از موارد نامناسب بودن موقعیت جغرافیایی محل، همگی باعث آلودگی هوا می شود.

منابع آلودگی هوا را به طور کلی می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد که شامل منابع طبیعی و منابع انسانی یا مصنوعی می باشد.

منابع انسانی خود به دو گروه تقسیم بندی می شود: منابع صنعتی و شهری(ترافیکی) و دیگری منابع روستایی و کشاورزی.


آلودگی هوا بحران های زیست محیطی 


در تقسیم بندی دیگری توسط آژانس حفاظت محيط زيست (USEPA) ، منابع عمده آلودگي هوا را به صورت زير طبقه‌بندي كرده است:

  • حمل و نقل مانند: كشتي‌ها، هواپيماها، قطارها و اتومبيل ها
  • احتراق سوخت از منابع ثابت مانند نيروگاههاي برق و غيره
  • فرآيندهاي صنعتي مانند: كارخانه‌هاي فولادسازي، نساجي و كاغذسازي
  • دفع مواد زائد جامد مثل: سوزاندن زباله درفضاي باز، دفن بهداشتي زباله و سوزاندن زباله با دستگاه زباله‌سوزي
  • فرآيندهاي متفرقه نظير فعاليت هاي خانگي مانند: كاربرد حشره‌كش ها و تميز كردن حشره‎كش

همچنین منابع آلوده کننده را به صورت زیر می توان تقسیم بندی کرد:

  • منابع نقطه ای که ثابت می باشند.
  • منابع سطحی که می توانند ثابت و یا متحرک باشند.
  • منابع خطی که متحرک می باشند.