Application of ozone in water treatment

کاربرد ازن در تصفیه آب

کاربرد ازن در تصفیه آب
در ایالات متحده بیش از ۲۸۰ تاسیسات تصفیه آب خانگی وجود دارد که از ازن در فرایندهای خود استفاده می کنند. آب آشامیدنی تصفیه شده با ازن، میکروارگانیسم های بیماریزا مانند ویروس ها، باکتری ها و انگل ها را از بین می برد و الاینده های موجود در آب را از بین می برد. تصفیه با ازن همچنین ترکیبات ارگانیک طبیعی مانند هیومیک اسید و جلبک را کاهش می دهد. آب سطحی، از جمله دریاچه ها و رودخانه ها، به طور کلی حاوی سطوح بالاتری از میکروارگانیسم ها است. بنابراین نسبت به آب های زیرزمینی مستعد ابتلا به آلودگی بالاتری هستند و نیاز به رژیم های مختلف تصفیه دارند. استفاده از ازن در فرایند تصفیه آب، روشی موثر برای کاهش خط...
بیشتر بخوانید