کاربرد ازن

کاربرد ازن در دامداری ها و مرغداری ها

کاربرد ازن در دامداری ها و مرغداری ها
کاربرد ازن در دامداری ها و مرغداری ها | آب پاکسازی شده توسط ازن آب صرفه جویی در آب، رشد حیوانات و تولید مثل را بهبود می بخشد در حالی که تعداد بیماری ها و مرگ و میر را کاهش می دهد. ازن در آب سرد حل شده و مواد ارگانیک مانند باکتری ها و ویروس ها را از بین می برد. هیچ نیازی به انرژی حرارتی یا مواد شیمیایی وجود ندارد و در نتیجه هیچ عامل محدود کننده ای  وجود نخواهد داشت. ازن همچنین مواد معدنی را اکسید می کند تا از آب خارج شود. استفاده از ازن برای بهبود کیفیت هوا نشان داده است که منجر به صرفه جویی در هزینه برای بسیاری از تولید کنندگان شده است. بهبود کیفیت هوا منجر به از بین رفتن پاتوژن ها و باکتری ها...
بیشتر بخوانید

کاربرد ازن در استخرها و پارک های آبی (تصفیه هوا)

کاربرد ازن در استخرها و پارک های آبی (تصفیه هوا)
 کاربرد ازن | ازن به عنوان یکی از مهمترین مزایای سلامتی برای استفاده کنندگان از استخر شنا شناخته می شود. استخرهای بدون کلر برای چندین دهه در اروپا در حال فعالیت هستند. ازن باکتری ها، ویروس ها، اسپور ها، کپک ها و جلبک ها را از بین می برد. ازن می تواند به تنهایی برای تصفیه استخر ها و چشمه ها استفاده شود یا می تواند با سدیم برمید ترکیب شده و بقایای موجود در استخرهایی که به طور مداوم گردش نداشته اند را حذف کند. با تصفیه آب با ازن، تجزیه زیستی ماده آلی طبیعی (NOM) افزایش می یابد. فن آوری استفاده از ازن، تمام انرژی های ضروری مورد نیاز جهت تصفیه، اکسیداسیون و پاکسازی استخرهای شنا، جکوزی، استخر ها و پ...
بیشتر بخوانید