کاربرد ازن در استخرها و پارک های آبی (تصفیه هوا)

کاربرد ازن در استخرها و پارک های آبی

 کاربرد ازن | ازن به عنوان یکی از مهمترین مزایای سلامتی برای استفاده کنندگان از استخر شنا شناخته می شود. استخرهای بدون کلر برای چندین دهه در اروپا در حال فعالیت هستند. ازن باکتری ها، ویروس ها، اسپور ها، کپک ها و جلبک ها را از بین می برد. ازن می تواند به تنهایی برای تصفیه استخر ها و چشمه ها استفاده شود یا می تواند با سدیم برمید ترکیب شده و بقایای موجود در استخرهایی که به طور مداوم گردش نداشته اند را حذف کند. با تصفیه آب با ازن، تجزیه زیستی ماده آلی طبیعی (NOM) افزایش می یابد. فن آوری استفاده از ازن، تمام انرژی های ضروری مورد نیاز جهت تصفیه، اکسیداسیون و پاکسازی استخرهای شنا، جکوزی، استخر ها و پارک های آبی فراهم می کند.

مزایای استفاده از ازن برای استخرها و پارک های آبی

  • تامین بهداشت استخر در طیف گسترده
  • ۳۰۰۰ برابر قویتر از کلر در گندزدایی استخرها

 کاربرد ازن در تصفیه هوا

 

قدرت استریلیزه ازن در برابر باکتری ها، میکروارگانیسم ها، قارچ ها و حشرات خاص استفاده می شود. این ویژگی نشان می دهد که ازن به عنوان راه حل بسیار قوی تر و سبز تر از مواد شیمیایی خطرناک است. محيط انكوباسيون هر نوع باكتري، جايي است كه دما و رطوبت بالا و تهويه كمي وجود دارد. کپک توسط ازن از بین می روند. علاوه بر برداشتن تمام ناخالصی های موجود در هوا، ازن همچنین یک تصفیه عالی برای کنترل بو است. فن آوری استفاده از ازن از سیستم های کوچک تجاری و به سیستم صنایع بزرگ منتقل شده اند. این ژنراتور ها ثابت کرده اند که در ده ها صنایع، مقرون به صرفه و کارآمد هستند.

مزایای استفاده از ازن در تصفیه هوا و کنترل بو

  • عملکرد سریع ازن
  • عدم تولید مواد خطرناک (ازن تکنولوژی سبز است).
  • امن بودن استفاده ازازن
  • انجام عملیات به صورت خودکار
  • بهبود کیفیت هوا و محیط کاری
  • حذف کامل بوی نامطبوع محیط