دسته بندی اکوتوریسم

جایگاه اکوتوریسم در ایران

جایگاه اکوتوریسم در ایران
ظرفیت های اکوتوریسم در ایران از آنجایی که کشور ایران ، دارای اقلیم خشک و نیمه خشک  محسوب می شود ، از این رو انتظار می رود که چشم اندازهای زیستی آن نیز  ناشی از این پدیده باشد، اما مجموعه ای از چین خوردگی های دوران های اول ، دوم و سوم زمین شناسی موجب شده است تا یکی از بلندترین فلات های دنیا باشد . علاوه بر آن وجود دو رشته کوه مرتفع و وسیع البرز و زاگرس با دارا بودن بیش از ۳۰ قله مرتفع تر از بلندترین قله های اروپا و آمریکا در دل یک منطقه خشک و بیابانی مجموعه ای از چشم اندازهای کوهستانی و جنگلی با شرایط اقلیمی معتدل و حتی همراه با یخچال های دائمی به وجود آورده اند . از این رو می توان گفت و...
بیشتر بخوانید