HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و سری های Iso

مطالعه، پژوهش و خدمات مرتبط با موارد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مباحث استانداردهای زیست محیطی، سیستم های مدیریت و پایش زیست محیطی، استقرار سیستم های HSE_MS و HSE plan و سیستم های مدیریت زیست محیطی (سری ISO14000 ، سری ISO18000 ، سری ISO2000، سری ISO9000 و OHSAS 18000 ). خرید، فروش و نصب تجهیزات پایش، مانیتورینک و استفرار