گواهینامه های ایزو و کیفیت

انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …

انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، …
انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی ، تدوین و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور دریافت گواهینامه های ایزو و کیفیت شامل: خدمات مشاوره ارزيابي و مدیریت ريسك پروژه ها آشنایی بیشتر   استقرار سامانه مدیریتHSE-MS آشنایی بیشتر   بررسی وضعیت سلامت، بهداشت، آگاهی شغلی، آلودگی صوتی و ایمنی شاغلین در محیطهای کاری و ارائه راهکارهای مدیریتی لازم آشنایی بیشتر   ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ایمنی در محیط های صنعتی با استفاده از به روزترین روش ها آشنایی بیشتر  
بیشتر بخوانید