کاربرد ازن در دامداری ها

کاربرد ازن در دامداری ها و مرغداری ها

کاربرد ازن در دامداری ها و مرغداری ها
کاربرد ازن در دامداری ها و مرغداری ها | آب پاکسازی شده توسط ازن آب صرفه جویی در آب، رشد حیوانات و تولید مثل را بهبود می بخشد در حالی که تعداد بیماری ها و مرگ و میر را کاهش می دهد. ازن در آب سرد حل شده و مواد ارگانیک مانند باکتری ها و ویروس ها را از بین می برد. هیچ نیازی به انرژی حرارتی یا مواد شیمیایی وجود ندارد و در نتیجه هیچ عامل محدود کننده ای  وجود نخواهد داشت. ازن همچنین مواد معدنی را اکسید می کند تا از آب خارج شود. استفاده از ازن برای بهبود کیفیت هوا نشان داده است که منجر به صرفه جویی در هزینه برای بسیاری از تولید کنندگان شده است. بهبود کیفیت هوا منجر به از بین رفتن پاتوژن ها و باکتری ها...
بیشتر بخوانید