چهارچوب ساخت اکوپارکها

اهداف ساخت اکوپارک و چهارچوب ساخت آن

اهداف ساخت اکوپارک و چهارچوب ساخت آن
اهداف ساخت اکوپارک اهداف ساخت اکوپارک عبارتند از: • بهبود بخشیدن به دسترسی به اطلاعات • پارک صنعتی اکولوژیکی • بهبود بخشیدن به بازدهی زیست محیطی • نمایشگاه اکتشافی و پارک تفریحی • افزایش آگاهی های عمومی • مرکزی برای تحقیقات کاربردی • افزایش استفاده از فن آوری پاک • پروژه راهنما و نمایش کالاهای بازرگانی برای همگان • افزایش استفاده از مواد ساختار اکولوژیکی • محیط زیست مصنوع • افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر • آموزش اکولوژیکی • کاهش مصرف منابع • اشتغال • بازیافت ضایعات • انرژی چهارچوب ساخت اکوپارکها به طور خلاصه می‌توان چهارچوب فراهم آوری و سا...
بیشتر بخوانید