پیامدهای ناگوار گرم شدن کره زمین

پیامدهای ناگوار گرم شدن کره زمین

پیامدهای ناگوار گرم شدن کره زمین
پیامدهای ناگوار گرم شدن کره زمین گرم شدن کره زمین پدیده ای که این روزها خیلی راجع بهش بحث می‌شود و بصورت خیلی ملموس همه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مسئله‌ی بسیار مهم و حیاتی است که در این مقاله راجع بهش صحبت خواهیم کرد. طی ۱۰۰ سال گذشته، کرهٔ زمین به‌طور غیرطبیعی حدود ۰/۷۴ درجهٔ سلسیوس گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده‌است. گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و سطح اقیانوس‌ها شده‌است. برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر بوده‌است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۰ مورد از گرم‌ترین سال‌ه...
بیشتر بخوانید