ویژگی های ازن

تفاوت میان تاثیرات ازن و کلر

تفاوت میان تاثیرات ازن و کلر
تاثیرات  ازن OZONE و  کلر  CL در آب کلر زنی امروزه به عنوان متداولترین روش گندزدایی آب آشامیدنی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد . اما استفاده از کلر علیرغم اینکه مزایا و فواید بسیاری به همراه دارد، دارای معایب و مضراتی نیز هست . به همین دلیل متخصصان ضمن توصیه روشهای جایگزین کلرزنی ، تاکید دارند که کلر باقیمانده در آب شهری ، در نقطه مصرف و درست قبل از نوشیدن ، از آب حذف شود . همانطور که می دانید ، منابع تامین آب مصرفی ما انسانها ( اعم از رودخانه ها، چاهها، چشمه ها، سدها و … ) آلوده به میکروب ها و میکروارگانیزمهایی هستند که استفاده از این آبها را بدون ضدعفونی کردن ، برای ما غیر ممکن می ...
بیشتر بخوانید