هوا

هوا، انواع آلودگی‌های

هوا، انواع آلودگی‌های
هوا آلودگی هوا عبارت است از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هر عنصری توسط انسان یا عامل طبیعی که احتمال ایجاد اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان و محیط زیست را داشته باشد. انواع آلودگی‌های هوا عبارت‌اند از: گاز‌های شیمیایی سمی که غالباً حاصل واکنش‌های سوختن هستند. اوزون، که وجودش در لایه‌های پایینی هواکره تأثیرات خطرناکی بر سلامتی جانداران دارد. گاز‌های حاصل از سوختن، چون دی‌اکسید گوگرد، اکسید‌های ازت، مونوکسید کربن، سولفید هیدروژن و بعضی گاز‌های گلخانه‌ای. گرد و غبار و ذرات معلق در هوا گاز‌های گلخانه‌ای همچون دی‌اکسید کربن، متان و فلوئوروکربنها. فلزات سنگین همچون آرسنیک، سرب، روی، مس، ک...
بیشتر بخوانید