نمونه برداری آب

نمونه برداری و آنالیز نمونه‌های آب و فاضلاب

نمونه برداری و آنالیز نمونه‌های آب و فاضلاب
نمونه برداری نمونه‌های آب و فاضلاب با انجام پایش پارامترهای زیست محیطی می توان میزان آلایندگی این پارامترها و تاثیرشان بر محیط زیست را مدیریت کرد. به منظور اجرای هر پروژه و با توجه به اهميت حياتي برخي پارامترها و فاكتورهاي زيست‌ محيطي و ضرورت بررسي هاي دوره اي آنها در مقاطع مختلف فازهای ساختمانی و بهره برداری، نیاز است تا این پارامترها مورد ارزیابی (خود اظهاری)، پایش و اندازه گیری شوند. ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه – ضوابط خود اظهاري علاوه بر آن بر اساس ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دولت تهیه و تصویب شد، جهت كاهش عوامل آلاینده و مخرب زیست محیطی، كليه واحدهاي بزرگ: توليدي ...
بیشتر بخوانید