نرم افزار CALPUFF

مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار CALPUFF

مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار CALPUFF
نرم افزار CALPUFF یک سیستم پیشرفته مدلسازی کیفیت هوا برای شرایط آب و هوایی حالت ناپایدار می باشد که قادر به شبیه سازی منابع نقطه‌ای، خطی، سطحی و حجمی می‌باشد. این مدل توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا پذیرفته شده است. سیستم مدلسازی از سه جزء اصلی و مجموعه ای از برنامه های پیش پردازش و پس پردازش تشکیل شده است. سه جزء اصلی این برنامه شامل موارد زیر است: CALMET (مدل تشخیص سه بعدی داده های هواشناسی) CALPUFF (یک مدل توزیع کیفیت هوا) CALPOST (یک مجموعه پس پردازش) هر کدام از این برنامه ها دارای رابط کاربری گرافیکی (GUI)می باشند. علاوه بر این اجزاء، تعداد بسیاری برنامه پردازند...
بیشتر بخوانید