منابع آلودگی هوا کدام اند؟

برخی عوامل تخریب کننده محیط زیست

برخی عوامل تخریب کننده محیط زیست
در این مقاله از شرکت مهندسین مشاوره بوم پایش در اصفهان می خواهیم راجع به برخی از عوامل تخریب کننده محیط زیست برای شما مطلبی را ارائه دهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. برخی عوامل تخریب کننده محیط زیست؟  آلودگی محیط زیست یعنی چه؟ برخی از عوامل تخریب کننده محیط زیست ؟ در این جا لازم است که بگوییم آلودگي ممکن است براي افراد مختلف معني و مفهوم متفاوتي داشته باشد. مردم معمولي احتمال دارد که تحريك چشم ناشي از آب آلوده یا يك گاز را آلودگي حساب کنند. یا این که براي یک كشاورزي يك عامل به حيوانات یا گیاهانش آسيب مي رساند آلودگي به حساب بیاید. یک تعریف کلی و جامع از آلودگی...
بیشتر بخوانید