مدیریت پسماند شهری

مدیریت پسماند شهری چیست؟

مدیریت پسماند شهری چیست؟
مدیریت پسماند شهری شاید بهتر باشه در وحله ی اول واژه پسماند رو تعریف کنیم: پسماند همون زباله ست و در کل به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شه که پس از مصرف یا استفاده، دیگه کارآیی ندارن و دور ریخته می شن. پسماندها در تعاریف علمی به شش گروه شهری، صنعتی، خطرناک، بیمارستانی، الکترونیکی وفضایی تقسیم بندی می شن. در گذشته با توجه به ساده بودن زندگی ها، نزدیک بودن انسان به طبیعت و مصرف همگن با طبیعت، پسماندهای تولید شده به راحتی در محیط زیست قابل برگشت بودن. با افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع و تغییر الگوهای مصرف، این پسماندها به مرور باعث بروز مشکلات پیچیده ی زیست محیطی شدن؛ تا ...
بیشتر بخوانید