مديريت پسماند الكترونيكی

مديريت پسماند الكترونيكی چگونه است ؟

مديريت پسماند الكترونيكی چگونه است ؟
مديريت پسماند الكترونيكی امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي و افزایش توليد لوازم الكترونيكي و از طرفی عمر كوتاه این تجهيزات سبب شده است تا پديده اي به نام زباله هاي الكترونيكي و از طرفی چالشهای مدیریت پسماند الکترونیکی شكل گيرد. ضايعات الكترونيكي در حال حاضر بالاترین رشد را در در قرن حاضر دارد و بيشتر كشورهاي صنعتي با اين مساله درگیر مي باشند. افزایش پسماندهای الکترونیکی صنایع از مهمترین مسائل زیست محیطی در دو دهه اخیر بوده است. پسماندهای الکترونیکی و ترکیباتی مانند فلزات سنگین سمی کادمیوم و سرب و فلزاتی با ارزش و قابل بازیافت طلا و مس در اولویت مدیریتی قرار دارند. از جمله ضایعات الکترو...
بیشتر بخوانید