مافیا مانع دفع درست پسماند

مافیا مانع دفع درست پسماند

مافیا مانع دفع درست پسماند
مافیا مانع دفع درست پسماند دلیل اینکه اقدامی جدی در زمینه زباله صورت نمی‌گیرد حضور همین مافیا است که اجازه  نمی‌دهند تغییر چهره محل‌های دفع زباله یا اقدام مناسبی در زمینه جمع‌آوری پسماند در سطح شهر صورت گیرد. این افراد نه تنها مالیاتی نمی‌پردازند و خدمتی نمی‌کنند بلکه تنها طبیعت را آلوده می‌کنند و اجازه بهسازی محل‌های دفع زباله را نمی‌دهند. برخی پیمانکاران اجازه خاکپاشی و آهک‌پاشی روی زباله‌ها را نمی‌دهند. تا حتی بوی بد زباله مردمی که در حاشیه محل‌های دفع زندگی می‌کنند را اذیت نکند چراکه از این زباله‌ها برداشت می‌کنند. یا حتی اجازه نمی‌دهند که جوی‌بندی‌هایی داخل محل‌ دفع زباله شکل بگیرد تا...
بیشتر بخوانید