عدم امنیت غذایی با آلودگی خاک ها

محیط زیست و فرسایش خاک

محیط زیست و فرسایش خاک
در این مقاله از شرکت مهندسین مشاوره بوم پایش در اصفهان می خواهیم راجع به محیط زیست و فرسایش خاک برای شما مطلبی را ارائه دهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. محیط زیست و فرسایش خاک آیا فرسایش خاک در حفظ آینده ما تاثیر دارد؟ تاثیر آن بر محیط زیست چگونه است. بر طبق برخی از گزارشات، شعار روز جهانی خاک در سال پیش"توقف فرسایش خاک، حفظ آینده ما انتخاب شده است " و هدف این شعار افزایش یافتن آگاهی دولت ها و مردم در مورد اثرات بد ناشی از فرسایش خاک است. در آیندهای نه چندان دور، فرسایش خاک مهم‌ترین چالش زیست کره خواهد بود. اگر از خاک‌های موجود به خوبی حفاظت نشود، بحران گرسنگی س...
بیشتر بخوانید