شاخص کیفیت هوا

AQI  یا شاخص کیفیت هوا  چیست؟

AQI  یا شاخص کیفیت هوا  چیست؟
AQI  یا شاخص کیفیت هوا  چیست؟ AQI یک شاخص برای گزارش روزانه ی کیفیت هوا است. AQIبا اندازه گیری آلاینده هایی چون مونواکسیدکربن. ازن.دی اکسیدگوگرد.دی اکسیدنیتروژن و گرد و غبار ذرات معلق محاسبه میگردد. هوای پاک (۰ تا ۵۰): کیفیت هوا خوب است پیامدی بهداشتی ندارد. هوای سالم (۵۱ تا ۱۰۰): کیفیت هوا قابل‌قبول است؛ اما برخی از مواد آلاینده ممکن است مشکلات مختصری برای شماری از افراد به‌طور غیرمعمول حساس به آلودگی هوا ایجاد کنند. هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۰۱-۱۵۰): افراد گروه حساس از جمله افراد مبتلا به بیماری‌های ریوی مانند آسم، افراد دارای بیماری قلبی، کودکان و سالمندان ممکن است دچار...
بیشتر بخوانید