سپتک تانک

آشنایی با اجزا تشکیل دهنده سپتیک تانک

آشنایی با اجزا تشکیل دهنده سپتیک تانک
اجزا تشکیل دهنده سپتیک تانک سپتیک تانک ها از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند این اجزا شامل : ۱) ورودی فاضلاب – شامل لوله و بافل ورودی ۲) مخزن اول که بیشترین حجم  را به خود اختصاص داده و معمولا ۶۰ الی ۷۰ درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است؛ ۳) دیواره جداکننده اول – که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی به مخزن زلال ساز می شود. ۴) مخزن زلال ساز – این مخزن تقریبا ۳۰ درصد حجم سپتیک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد؛ ۵) مجرای خروج بیوگاز (وِنت) – از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی از سپتیک تانک خارج می گردد؛ ۶) سیستم ...
بیشتر بخوانید