روش های سنتی تصفیه آب

ارائه روش های تصفیه آب و پساب

ارائه روش های تصفیه آب و پساب
ارائه روش های تصفیه آب و پساب ( پساب سایر کارخانه ها و صنایع آلاینده) ارائه بهترین روش های تصفیه آب و پساب در شرکت بوم پایش اصفهان از آن جایی که جمعیت جهان در حال افزایش می باشد، ممکن است جهان امروز به شدت کمبود آب شیرین را تجربه کند. علاوه براین به دلیل محدود بودن منابع آبی در کشور ما، روش های تصفیه آب و پساب تنها جایگزین برای دستیابی به آب شیرین در دهه های آینده به شمار می روند. بنابراین در قرن حاضر توسعه تکنیک های مناسب، ارزان و سریع تصفیه پساب و روش های بازیابی و یا حفاظت از منابع طبیعی یک نیاز بزرگ محسوب می شود. از این رو، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) به عنوان بهترین و کارآمدترین...
بیشتر بخوانید