روش های جداسازی روغن و چربی

جداسازی روغن و چربی برای تصفیه فاضلاب به روش SKIMLOOP

جداسازی روغن و چربی برای تصفیه فاضلاب به روش SKIMLOOP
جداسازی روغن و چربی از آب جداسازی روغن و چربی از آب می توانند به طور موثری در حذف بنزین، سوخت دیزل خام، روغن، چربی و تقریبا هر نوع روغن سنگین تر از آب کمک کنند. پساب حاصل از عملکرد جداسازها به طور معمول به سیستم جمع آوری و تصفیه  فاضلاب بهداشتی و صنعتی تخلیه می شود. جداسازی که  به طور مناسب طراحی ، نصب و اجرا شود می تواند مانع ورود آلودگی روغنی  به سیستم تصفیه فاضلاب شود. استفاده از جداساز ها در فرایند تصفیه در صنایع مختلفی مانند پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع پردازش گاز طبیعی، صنایع لبنی، رستوران ها، کشتارگاه ها و بسیاری از صنایع دیگر کاربرد دارد. به منظور جداسازی ...
بیشتر بخوانید