راهکار مهندسی ژنتیک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

راهکار مهندسی ژنتیک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

راهکار مهندسی ژنتیک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی
راهکار مهندسی ژنتیک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی استفاده از مهندسی ژنتیک برای ایجاد گیاهانی که رشد سریع‌تری دارند و در جذب کربن از اتمسفر بهتر عمل می‌کنند، می‌تواند راهکار مبارزه با تغییرات اقلیمی باشد اما ممکن است خطراتی نیز به همراه داشته باشد.آرماند سگوین، بیش از ۲۰ سال پیش اولین درخت اصلاح ژنتیکی شده خود را که یک صنوبر بود، در ایستگاه پژوهشی در شمال شهر کبک در کانادا کاشت. چند سال بعد، صدها کاج نوئل که درجهت مقاومت دربرابر آفاتی که آن‌ها را می‌کشد، طراحی شده بودند، به این درخت پیوستند. وی گفت: «برای من، این چیزی نبود که بخواهیم مقیاس آن را وسیع‌تر کنیم، اما اثبات مفهوم بود. ثابت کردیم که...
بیشتر بخوانید