راهکارهایی برای کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا

راهکارهایی برای کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا

راهکارهایی برای کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا
راهکارهایی برای کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا صرف‌نظر از اینکه افراد در محل کار، بیرون یا داخل خانه هستند، راهکارهای ساده‌ای وجود دارد که انجام دادن آن‌ها می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و محافظت از فرد در مقابل آلودگی کمک کند. حمل و نقل عمومی یا هم‌سفری: آلودگی ناشی از وسایل نقلیه و تراکم ترافیک در کنار هم از جمله عوامل مهم آلودگی هوا هستند. برای کاهش این آلودگی، بهترین حالت آن است که از استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای جا به جایی‌های روزانه اجتناب شود و به جای آن، از حمل و نقل عمومی یا هم‌سفری (Carpool) برای رفتن به مسیرهای مشابه استفاده شود. اجتناب از تردد در ساعات اوج ترافیک: اجتناب از تردد ...
بیشتر بخوانید