خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی

خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA )

خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA )
خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA ) و ... شامل: طرح هاي گردشگري و اكوتوريسم آشنایی بیشتر كارخانجات فولاد كارخانجات سيمان و صنايع وابسته آشنایی بیشتر واحدهاي پتروشيمي و نیروگاه ها، پالايشگاهها آشنایی بیشتر طرح هاي انتقال آب و آبخيزداري آشنایی بیشتر طرح های بزرگراه ، جاده و راه آهن آشنایی بیشتر معادن كاني فلزي و غير فلزي آشنایی بیشتر و كليه طرح ها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزیابی آشنایی بیشتر ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش حوزه آبخیز با استفاده از GIS آشنایی بیشتر
بیشتر بخوانید