خدمات اکوتوریسم

طرح های گردشگری و اكوتوريسم

طرح های گردشگری و اكوتوريسم
خدمات ارزیابی گردشگری و اکوتوریسم توسط شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان  فرآیند گردشگری گردشگری (Tourism) یا طبیعت گردی فرآیندی است که در جریان مسافرت اتفاق می افتد که شامل کسب اطلاعات، برنامه ریزی و تدارک در مبدا سفر، انجام سفر به مقصد و اقامت در آن، خرید کردن، تعامل میزبان و میهمان، بازگشت به مبدا سفر و مرور خاطرات سفر با خود و دیگران می شود. در این فرآیند، مجموعه ای از کنش ها و فعالیت ها بین گردشگران، ارایه دهندگان خدمات و محصولات گردشگری، سیاست گذاران و میزبانان روی می دهد. ماهیت بین رشته ای بودن گردشگری و پیشرفت های روز به روزی که در سبک و کیفیت زندگی مردم روی می دهد، مقید ماندن...
بیشتر بخوانید