جداسازی روغن و آب API

جداسازی روغن و چربی از آب به روش (API)

جداسازی روغن و چربی از آب به روش (API)
جداسازی روغن و آب API یک دستگاه طراحی شده برای جدا کردن روغن و مواد جامد معلق از پساب های فاضلاب پالایشگاه های نفتی، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع پردازش گاز طبیعی و سایر صنایع نفتی است. این نام بر اساس اینکه این جداساز ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) طراحی شده اند اقتباس شده است. جداساز API یک دستگاه جداساز گرانشی است که با استفاده از اصول قانون استوکس طراحی شده است. سرعت حرکت قطرات روغن بر اساس چگالی، اندازه و ویژگیهای پساب تعیین می شود. طراحی جداساز براساس تفاوت چگالی مخصوص بین روغن و فاضلاب است، زیرا این تفاوت بسیار کوچکتر از تفاوت چگالی مخصوص بین مواد...
بیشتر بخوانید