تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار

تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار

تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار
تولید زباله در ایران و جهان به زبان آمار ایرانیان روزانه 50 ملیون کیلو (سالانه، 18 میلیون تن) زباله خانگی تولید می کنند که تنها 5 درصد از آن بازیافت می شود. •    برای درک بهتر میزان تولید زباله در ایران (18 میلیون تن، بهتر است مقدار آن را مقدار تولید گندم در ایران (کمتر از 15 میلیون تن) و تولید برنج در کشور (حدود دو میلیون و 300 هزار تن) مقایسه کرد. •    سرانه تولید پسماند در شبانه روز در کشورهای اروپایی 300 تا 250 گرم اما این مقدار در استان تهران در چهرا سال اخیر از 900 گرم به 967 گرم رسیده است. به بیان دیگر هر شهروند تهرانی هر سال تقریبا 5 برابر وزن خود زباله تولید می کند. •    روزان...
بیشتر بخوانید