تولید بیوگاز

تولید بیوگاز از بازیافت فضولات دامی

تولید بیوگاز از بازیافت فضولات دامی
انرژی بیوگاز  انرژی بیوگاز بهترین انرژی طبیعی است که می‌توان به راحتی آن را از طریق فضولات دامی به دست آورد . استفاده از انرژی بیوگاز در مناطق روستایی، صعب العبور عشایری و مناطق دور افتاده با استفاده از فضولات دامی قابل دسترس راهی جهت تامین انرژی ارزان و سهل الوصول بیوگاز و جلوگیری از هدر رفت انرژی با ارزش سوختهای فسیلی مثل نفت و و گاز می‌باشد . این گاز نیاز خانواده های روستایی و عشایر را برطرف می‌کند . برای تولید بیوگاز یا همان زیست گاز در مناطق روستایی و مجتمع‌های کشاورزی و دامپروری می‌توان اقدام به ساخت دستگاه تولید بیوگاز کرد . دستگاه تولید بیوگاز می‌تواند از فضولات حیوانی ، ضایعات کشا...
بیشتر بخوانید