تعاریف گردشگری

تعاریف گردشگری

تعاریف گردشگری
تعاریف گردشگری واژه «توريسم» از دو بخش «تور» به معناي سفر، گشت، مسافرت، سياحت و "ايسم"، پسوندي كه اشاره به مكتب يا انديشه‌اي فلسفي، مذهبي، سياسي، ادبي و غيره دارد ترکیب یافته است. توريسم يعني مكتبي كه پايه فكري آن سياحت و گردشگري است (آكسفورد، 1356:1989). در ادبيات فارسي واژه‏اي به همين معني (Tour)و با همين هجا و آوا وجود دارد، كه اینطور تلفظ مي‏شود (به فتح ط) به معني پيرامون سراي و يا طوران (به فتح ط) به معني پيرامون چيزي گرديدن، گرد بر چيزي گشتن است (فرهنگ دهخدا، 1375). در متون دینی «واژه» سَيْر (به فتح اول و سكون دوم) در فرهنگ قرآن به معناي راه افتادن است. اولین نوشته‌ها راجع به گردشگری...
بیشتر بخوانید