تاثیرات آلودگی هوا بر روی ریه انسان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی ریه انسان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی ریه انسان
تاثیرات آلودگی هوا بر روی ریه انسان برای بیان نقش آلودگی هوا تنها ارگانی در بدن انسان که به طور مستقیم در ارتباط با هواست بی شک ریه است. به همین دلیل اثرات آلودگی هوایی روی ریه انسان خیلی بیشتر از سایر اعضای بدن است. اگر تا به امروز تصور می کردید که آلودگی هوا مشکلی است که آدم تنها در محیط بیرون از خانه با آن مواجه است، اشتباه می کردید، دو نوع آلودگی وجود دارد، یک آلودگی هوای داخل خانه و دیگری آلودگی خارجی و محیط بیرون خانه و یا همان آلودگی شهری و بیرون از خانه است. آلودگی هوای داخل خانه این را باید بدانیم که آلودگی هوا در داخل منزل دارای اهمیت بیشتری نسبت به آلودگی هوای خارج از خانه می باش...
بیشتر بخوانید