بررسی و سنجش آلودگی های آب و پساب

بررسی و سنجش آلودگی های آب و پساب

بررسی و سنجش آلودگی های آب و پساب
بررسی و سنجش آلودگی های آب و پساب توسط شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل حیات موجودات زنده می باشد. در همه دنیا و از جمله کشور ما، آب های زیرزمینی مهمترین منابع تامین آب مورد نیاز می باشد. زندگی حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب های زیرزمینی می باشد. در دهه های اخیر استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی و ورود آلاینده ها به این منابع از طریق فعالیت های کشاورزی، سایت های دفن زباله، فاضلاب های خانگی و صنعتی، فعالیت های نفتی و ضایعات رادیواکتیوی مشکلات فراوانی را برای این منابع به وجود آورده است. این آلودگی ها علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای مردم، می تواند اثر...
بیشتر بخوانید