اکوپارک صنعتی

اهداف ساخت اکوپارک و چهارچوب ساخت آن

اهداف ساخت اکوپارک و چهارچوب ساخت آن
اهداف ساخت اکوپارک اهداف ساخت اکوپارک عبارتند از: • بهبود بخشیدن به دسترسی به اطلاعات • پارک صنعتی اکولوژیکی • بهبود بخشیدن به بازدهی زیست محیطی • نمایشگاه اکتشافی و پارک تفریحی • افزایش آگاهی های عمومی • مرکزی برای تحقیقات کاربردی • افزایش استفاده از فن آوری پاک • پروژه راهنما و نمایش کالاهای بازرگانی برای همگان • افزایش استفاده از مواد ساختار اکولوژیکی • محیط زیست مصنوع • افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر • آموزش اکولوژیکی • کاهش مصرف منابع • اشتغال • بازیافت ضایعات • انرژی چهارچوب ساخت اکوپارکها به طور خلاصه می‌توان چهارچوب فراهم آوری و سا...
بیشتر بخوانید

پارک‌های اکولوژیک و نقش آن در آگاهی مردم

پارک‌های اکولوژیک و نقش آن در آگاهی مردم
نقش پارک‌های اکولوژیک در آگاهی مردم چگونه است؟ پارک‌های اکولوژیک:طراحی و استقرار فضاهای سبز هدفمند، علاوه برداشتن توان بالقوه زیبایی بصری، پویایی خود را با برقراری ارتباط بین طبیعت و انسان از طرفی و کاهش معضلات به وجود آمده از طریق آموزش‌های ویژه زیست محیطی و سایر راهکارهای مرتبط حفظ می‌نماید که این امر به عنوان یک توان بالقوه و شاخص در روند عملکرد اکوپارک مشهود می‌باشد. اکوپارک‌ها (پارک‌های اکولوژیک) با پشتوانه‌های مناسب آموزش، باعث افزایش آگاهی‌های مردمی نسبت به محیط زیست و برقراری ارتباط با طبیعت می‌گردد. اکوپارک‌ها علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های خاص که باعث بروز تفاوت در کارکرد این نمونه...
بیشتر بخوانید

نقش و عملکرد اکوپارک‌

نقش و عملکرد اکوپارک‌
نقش و عملکرد اکوپارک‌ ها در دنیای امروز نقش و عملکرد اکوپارک‌:امروزه اکوپارک‌ها نقشی اساسی در کاهش روند تخریب محیط زیست، افزایش آگاهی‌های مردمی و ارتقای شاخص‌های تاثیرگذار بر محیطی که در آن زندگی می‌کنیم و در مقیاس وسیع تر کره خاکی ایفا می‌نمایند. با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش توان بالقوه حضور انسان در محیط طبیعی می‌توان این گونه اذعان نمود که بدون وجود برنامه ریزی های عملکردی مناسب، نوین و بر پایه دانش زیستی و علمی، نمی‌توان انتظار دستیابی به توسعه پایدار را در ذهن پرورانید. توسعه ای که نیازمند برنامه‌ریزی، عملکرد مناسب، پیش بینی نتایج و در نهایت جمع بندی آن می‌باشد. در این می...
بیشتر بخوانید

مزایای اکوپارک‌

مزایای اکوپارک‌
مزایای اکوپارک‌ ها مزایای اکوپارک‌:با توجه به نحوه فعالیت و ساختار ویژه اکوپارک‌ها این نوع پارک دارای مزایای ویژه‌ای می‌باشد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: •مراقبت و محافظت از منابع طبیعی و ساختمانی و انسان ساخت • افزایش استفاده از امکانات واقعی و جلب رضایت استفاده کنندگان • ذخیره مواد و انرژی • آموزش علمی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی • حذف آلودگی و مواد زاید و ذخیره مواد مفید حاصل از بازیافت مهندسان طراح محیط می‌توانند با رهنمودهای موثر برای استفاده بهینه و منطقی از محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین حفظ آن‌ها در احداث اکوپارک‌ها بسیار موثر واقع شوند. در واقع طراحی پایدار...
بیشتر بخوانید

اکوپارک چیست؟

اکوپارک چیست؟
مفهوم اکوپارک اکوپارک محیطی است که در آن فالیت‌های تفریحی، همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسائل زیست محیطی از جنبه‌های گوناگون آموزشی همگانی صورت می‌گیرد. فرضیه اصلی طراحی اکوپارک فراهم آوردن پشتوانه‌های اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزشی عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیست می‌باشد. در واقع به طور دقیق‌تر اکو پارک مکانی است که: • به دقت طراحی شده به نحوی که با دارا بودن جدیدترین امکانات، قادر به نگهداری از محیط زیست طبیعی باشد. • نشانگر اصول توسعه پایدار بوده و به ایجاد و پایداری و تداوم محیط زیست کمک کند. • به لحاظ اکولوژیکی (هم از نظر ساختاری و هم از نظر عملک...
بیشتر بخوانید