انواع ماسک‌های ویژه آلودگی هوا

انواع ماسک‌های ویژه آلودگی هوا

انواع ماسک‌های ویژه آلودگی هوا
انواع ماسک‌های ویژه آلودگی هوا در ادامه، انواع ماسک‌های قابل استفاده در هنگام آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ماسک‌های هوای N95:  ماسک‌های هوای N95 از جمله ماسک‌هایی با حداقل رتبه برای مراقبت از افراد در مقابل آلودگی هوا محسوب می‌شوند. ماسک‌هایی با رتبه N95 می‌توانند تا ۹۵ درصد از ذرات معلق PM2.5 آسیب‌زننده را فیلتر کنند. این ذرات معلق از جمله ذراتی هستند که احتمال استقرار آن‌ها در هوا بیشتر و احتمال اینکه از طریق استنشاق وارد ریه‌ها شوند، بسیار زیاد است. هنگام استنشاق، PM2.5 می‌تواند در بینی، گلو، ریه‌ها و یا حتی سیستم گردش خون نشست کند. یک مطالعه علمی نشان می‌دهد که ذرات معلق PM2.5 ...
بیشتر بخوانید