انرژی خورشیدی

افزایش بهره وری با استفاده از پنل های خورشیدی دو طرفه

افزایش بهره وری با استفاده از پنل های خورشیدی دو طرفه
پنل های خورشیدی دو طرفه باعث افزایش بهره وری می شوند بیشتر پنل های خورشیدی نصب شده در جهان بدون داشتن قابلیت انطباق با موقعیت خورشید در آسمان، در یک موقعیت ثابت قرار دارند. از این رو، اخیرا تحقیقات به جای بررسی چگونگی افزایش تولید از روش های دیگر، بر نحوه بهینه سازی این سیستم ها  متمرکز شده اند. دانشمندان پژوهشگاه انرژی خورشیدی سنگاپور (SERIS) در حال مطالعه بر روی صفحات خورشیدی هستند که قادرند نور خورشید را از دو طرف به انرژی تبدیل کنند. وجهی از پنل که به سمت خورشید قرار ندارد نیز می تواند از نوری که از زمین منعکس می شود برای تولید برق استفاده کند. آنها همچنین به دنبال فناوری دیگری بودن...
بیشتر بخوانید

افزایش سهم انرژی خورشیدی در ایران و جهان

افزایش سهم انرژی خورشیدی در ایران و جهان
تجدیدپذیرها در حال افزایش سهم خود در سبد انرژی ایران و جهان هستند .  به باور کارشناسان، انرژی خورشیدی بهتر و پاکتر از انرژی های تجدید ناپذیر و سنتی است و اثرات زیست محیطی بسیار کمتری دارد. به گزارش بلومبرگ، به دنبال افزایش تعطیلی‌ کسب و کارها در جهان برای مهار شیوع ویروس کرونا، میزان تقاضا برای برق با کاهش روبرو شده است و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان رو به افزایش گذاشته است. نتایج تحقیقات گروه محیط‌ زیستی انگلیسی امبر نشان می دهد میزان تولید برق در ۴۸ کشوری که در ۸۳ درصد از تولید برق جهانی نقش دارند، حاکی است نیروی بادی و خورشیدی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذ...
بیشتر بخوانید