اقلیم

آلودگی های محیط زیستی

آلودگی های محیط زیستی
آلودگی های محیط زیستی با توجه به رشد روزافزون جمعیت و به طبع آن گسترش صنایع، آلودگی های محیط زیستی رو به افزایش است. مبحث محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره شناخته شده و از پایه های توسسعه پایدار به شمار میرود. عدم توجه به محیط زیست پیامدها و مشکلات عدیده ای را برای جوامع بشری و این کره خاکی در پی خواهد داشت. نادیده گرفتن مشکلات زیست‌محیطی ناشی از رشد صنعت در کشور اثرات نامطلوبی بر محیط‌زیست باقی خواهد گذاشت بطوری‌که تاثیر عوامل مخرب گاه می‌تواند دائمی و غیر قابل برگشت باشد و تبدیل به یک فاجعه زیست‌محیطی گردد. بنابراين براي توسعه پايدار صنعت کشور لازم است تا جنبه‌...
بیشتر بخوانید