اصول دوازده‌گانه شیمی سبز

اصول دوازده‌گانه شیمی سبز

اصول دوازده‌گانه شیمی سبز
اصول دوازده‌گانه شیمی سبز چیست؟ شیمی سبز حاصل تلاش‌ها و ایده‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی اتم و کاتالیست‌ها است که در دهه 1990 با افزایش توجه به مشکلات آلاینده‌های شیمیایی و کاهش منابع شکل گرفت. توسعه شیمی سبز در اروپا و آمریکا همراه با یک تغییر موضع در استراتژی‌ حل مسائل محیط زیستی بود پیشگیری: جلوگیری از تولید پسماند بهتر از پاکسازی یا تصفیه آن بعد از تولید است. اقتصاد اتم: از روش‌های سنتزی بمنظور دخیل کردن تمامی مواد مورد استفاده در فرآیند برای تولید فرآورده نهایی کمک گرفته شود. این امر در نهایت سبب تولید کمتر پسماند خواهد شد. سنتز شیمیایی با خطرات کمتر: روش‌های سنتزی باید از تولید...
بیشتر بخوانید