استقرار اکو پارکهای صنعتی

طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی

طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی
 طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی به احتمال فراوان اسم شهرک صنعتی را بارها شنیده باشید و حتما اطلاع دارید که مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی مختلف، در این شهرک‌ها که عموما در اطراف شهرها ساخته می‌شوند، مشغول فعالیت هستند. قراردادن این مشاغل صنعتی در کنار هم و درخارج از محدوده شهرها ، باعث می‌شود صنایعی که وابسته و مکمل هم هستند، بهتر امکان داد و ستد و همکاری را پیدا کنند و همچنین، از بروز مشکلاتی که وجود یک کارخانه یا کارگاه صنعتی می‌تواند برای شهروندان ایجاد کند، جلوگیری کند. اگر چه عبارت شهرک صنعتی ، مفهوم تازه‌ای نیست، اما قصد ما در این مقاله این است که شما ...
بیشتر بخوانید