ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها
ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه ه از نظر شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه  اثرات زيست محيطي نيروگاه ها را مي توان به دو مرحله ساخت و بهره برداري تقسيم بندي نمود. ارزیابی  اثرات زيست محيطي نيروگاه ها در مرحله ساخت  اثرات مرحله ساخت و ساز در مرحله اول با انجام فعاليتهاي آماده سازي زمين بروز مي كند، از جمله اين فعاليتها مي توان به پاكسازي محل، گودبرداري، خاكبرداري، زهكشي، لايروبي، نهركشي و غيره اشاره كرد. اثرات جهاني چنين پروژه هايي كاملا آشكار است. آلاينده هاي خروجي مي تواند بعنوان عوامل پديده آورندهي بارانهاي اسيدي مورد توجه قرار گيرد. بارانهاي اسيدي، ...
بیشتر بخوانید