ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه ناحیه صنعتی گلستان اجرا : شرکت بوم پایش اصفهان مکان طرح : ناحیه صنعتی گلستان شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست طراحی و استقرار اکو پارکهای صنعتی به صورت تخصصی انجام پروژه های مرتبط با HSE ، مشاوره در طراحی، … انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی آلودگی هوا مشاوره حقوقی زیست محیطی صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان مطالب بیشتر: ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله
بیشتر بخوانید