ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست

ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست

ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست
 ارزیابی اثرات تنوع زیستی در آسیبهای محیط زیست به طور کلی می توانیم محیط زیست را به سه دسته مهم تقسیم بندی کنیم. محیط طبیعی محیط تصنعی یا ساخته شده توسط بشر محیط اجتماعی محیط هایی که بخشی از سیاره زمین محسوب می شوند مانند جنگل ها ، دریاها ، کوه ها ، دشتها ، رودخانه ها ، درختان ، حیوانات و غیره همگی جزء محیط زیست طبیعی به حساب می آیند. همگی این اجزا به نوعی با زندگی و زیست تمامی جانداران بر روی کره زمین ارتباط مستقیم دارند. هر کدام برای تعادل بخشی به حیات جانداران و محیط روی کره زمین ایجاد شده. و حفظ و دوام آنها زندگی بر سیاره زمین را سهل تر می کند. حتی در برخی از اوقات ، تخریب ه...
بیشتر بخوانید