اثرات کربن مونوکسید در هوا

اثرات کربن مونوکسید در هوا

اثرات کربن مونوکسید در هوا
اثرات کربن مونوکسید در هوا کربن مونوکسید یک آلاینده شناخته شده است که تقریبا در همه شهرهای امروزی و در سراسر دنیا وجود دارد. این ماده در طول فرایند سوزاندن سوخت‌ها (بنزین، نفت، دیزل، چوب، زغال چوب و دیگر موارد) ایجاد می‌شود. این یعنی کربن مونوکسید در اگزوز خودروها، دود ناشی از کشیدن تنباکو و فضاهایی که سوخت در آن‌ها می‌سوزد، وجود دارد. مشخصه‌های فیزیکی مونوکسید کربن (یک مولکول کربن + یک مولکول اکسیژن) یک ماده سمی فاقد رنگ، بی‌بو و فاقد مزه با فرمول شیمیایی CO است. کاربردها کربن مونوکسید به طور معمول در تولید انواع گوناگونی از مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده، بخشی از پرداز...
بیشتر بخوانید