آلودگی خاک

چالش های زیست محیطی صنعت مس

چالش های زیست محیطی صنعت مس
صنعت مس به دلیل استفاده گسترده از مواد شیمیایی و فرآیندهای پیچیده، با چالش های زیست محیطی روبرو است. آلودگی هوا از بزرگترین چالش های این صنعت است. از جمله منابع آلودگی هوای صنایع مس می‌توان به ذرات معلق، گازهای سمی اکسید نیتروژن، گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن، گازهای دی اکسید گوگرد و مشتقات سولفوریک و ... اشاره کرد. از نظرات آلودگی منابع آبی، صنایع مس به دلیل تولید پساب‌های حاوی فلزات سنگین، مواد آلی و اسیدهای قوی می‌توانند باعث آلودگی آب شوند. آلودگی خاک از دیگر خطرات حاصل از فرآیندهای استخراج و فرآوری مس است. این فرآیندها باعث آلودگی خاک و آب زیرزمینی شود. آلودگی خاک باعث کاهش محتو...
بیشتر بخوانید

آلودگی خاک و روش های پاکسازی آن

آلودگی خاک و روش های پاکسازی آن
آلودگی خاک آلودگی خاک (انگلیسی: Soil contamination) قسمی از فروسایی زمین است که حضور مواد شیمیایی زنوبیوتیک یا تغییرات مردم‌زاد دیگر در خاک باعث آن می‌شوند. دلیل اصلی آلودگی خاک، فعالیت‌های صنعتی، مواد شیمیایی کشاورزی و دفع پساب‌ها هستند. هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای مانند نفتالین، هیدروکربن‌های نفتی، حلال‌ها، فلزهای سنگین مانند سرب و جیوه و مجموعهٔ علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها مهمترین مواد شیمیایی آلوده‌کننده خاک هستند. آلودگی خاک با میزان صنعتی‌سازی و میزان استفاده از مواد شیمیایی نسبت مستقیم دارد. خاک را می‌توان به چندین روش پاکسازی نمود. می‌توان خاک را تا عمق مشخصی حفر کرد از منط...
بیشتر بخوانید