آلوده کننده های هوا

آلوده کننده های هوا کدامند؟

آلوده کننده های هوا کدامند؟
آلوده کننده های هوا کدامند؟ آلوده کننده های هوا که موجب آلودگی هوا می شوند عبارتند از: ازن و دی اکسید نیتروژن دی اکسید گوگرد ذرات گردوغبار سرب و منوکسید کربن تمامی آلوده کننده هابه جز سرب و منوکسید کربن بر روی دستگاه تنفسی اثر گذاشته و موجب افزایش علائم ریوی و افزایش علائم بیماری ریوی در بیماران و یا دیگر اثرات مضر بر سلامت می شوند. سرب و منوکسیدکربن گر چه بر فعالیت دستگاه تنفسی اثر آشکاری نمی گذارند ولی بر دیگر اعضای بدن اثرات زیان آوری دارند: سرب موجب اختلال عصبی رفتاری Neurobehaviourial در کودکان می شود همچنین سرب موجب افزایش فشار خون در افراد بالغ می گردد. منوکسید کربن ...
بیشتر بخوانید