آشنایی با آلاینده اکسید گوگرد

خطرات آلودگی هوا با اکسید گوگرد

خطرات آلودگی هوا با اکسید گوگرد
اکسید گوگرد (Sulfur Oxide | SOx) اکسیدهای گوگرد در اطراف ما وجود دارند. برخی از اکسیدهای گوگرد به صورت طبیعی ایجاد می‌شوند (برای مثال در فوران آتشفشان‌ها) و نسبتا بی‌ضرر هستند. اگرچه برخی از آن‌ها محصول جانبی فرایندهای صنعتی هستند و به شدت سمی محسوب می‌شوند. خصوصیات شیمیایی اکسید گوگرد می‌تواند یکی از چندین ترکیب گوگرد و اکسیژن باشد. متداول‌ترین اشکال آن، «گوگرد دی‌اکسید» (Sulfur Dioxide | SO2) و «گوگرد تری‌اکسید» (Sulfur Trioxide | SO3) هستند. گوگرد دی‌اکسید یک گاز بسیار سمی است که می‌تواند به صورت طبیعی یا در نتیجه فعالیت‌های انسانی ایجاد شود. این ماده بدون رنگ است و بوی کبریتی را می‌دهد ...
بیشتر بخوانید